Åkeri Leipo Frakt AB – det pålitliga transportföretaget

Leipo Frakt AB är ett åkeri som funnits i branschen sedan sextiotalet. Vårt arbetsområde är hela Sverige med fokus på Norrbotten.

Med hjälp av våra fordon utför vi med stor precision och effektivitet olika typer transporter och vägunderhåll:

- Materialtransporter
- Maskin/trailer transporter
- Schakttransporter
- Arbete med tungdragare
- Snöröjning

Vi har egna grustäkter och försäljning av sand, grus, singel och matjord. Vi har även eget sorteringsverk och grusharpa.

Inom företaget finns följande kompetens:
Trafiksäkerhet och miljö, EBR, Farligt gods, ADL, YKB och Hjälp på väg. Vi är även certifierade för ID06.

Leipo Frakt utför arbeten åt många olika företag och privatpersoner. Detta har givit oss goda referenser.

Företaget är anslutet till BDX.
Vi är medlemmar i Maskinentreprenörerna (ME) och Sveriges Åkeriföretag.